تمام مطالب دسته بندی : مزاج شناسی

شناسایی مراج و جلوگیری از تغییر و افزایش اخلاط

شناسایی مراج و جلوگیری از تغییر و افزایش اخلاط

شناسایی مزاج یا طبع انسان از جمله مباحثی است که نه تنها در طب سنتی ایران بلکه در سایر طب های سنتی جهان مثل طب سنتی چینی، رومی، یونانی و هندی نیز دیده می شود. از این رو شناسایی مزاج و پرداختن به آن در طول زندگی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شیوه ها برای حفظ سلامت، تندرستی و نشاط عمومی بدن است. شناسایی مزاج و ویژگی ها و خصوصیات بدنی و پرداختن به آنها نقش بزرگی در عملکرد صحیح و مناسب اندام ها و اعضای درونی بدن از قبیل مغز، دستگاه اعصاب، دستگاه گوارش، کلیه ها و دیگر اعضای بدن دارد. مصرف مواد غذایی مناسب و همسو با مزاج و طبع افراد کمک می کند تا ما […]

باید و نبایدهای فصل پائیز جهت تندرستی

باید و نبایدهای فصل پائیز جهت تندرستی

با فرارسیدن فصل پائیز غم و غصه هایتان را به برگهای پائیزی بسپارید تا با برگ ریزان بریزد. زیرا سلامتی شما در این فصل از هر چیزی مهمتر است. بدن پس از گذران گرمای تابستان به یکباره طعم سردی طبیعت را میچشد و برای تطبیق دادن خود با تغییرات دمایی نیاز به مراقبت دارد. چرا که اگر در پاییز دچار سرماخوردگی یا کسالتی شوید تا آخر زمستان آن را به یدک خواهید کشید. پائیز فصلی است که از دیدگاه طب سنتی طبیعتی سرد و خشک دارد و افرادی که مزاج سرد و خشک (سودا) دارند در این فصل بیشتر اذیت می شوند در این فصل میوه ها و غذاهایی با طبع گرم توصیه می شود افراد با مزاج سرد و […]

خواص نخود

خواص نخود

نخود از دسته حبوباتی است که حاوی مقادیر زیادی کربوهیدرات، ویتامین‌ها و مواد معدنی است و علاوه بر آن ارزش پروتئینی بسیار بالاتری از سایر حبوبات دارد. در این مقاله قصد داریم خواص نخود را برای شما شرح دهیم. خواص نخود و خاصیت درمانی این گیاه این گیاه در بسیاری از مناطق دنیا از جمله ایران می‌روید. از خواص نخود می توان به کاهش قند, چربی خون, بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطانی اشاره کرد. در متون طب سنتی ایرانی بیماری اعضای بدن اغلب نتیجه عدم اعتدال در اخلاط چهارگانه است و سوءمزاج متعاقب آن بروز پیدا می‌کند. در بروز بسیاری از بیماری‌ها، وجود خلط غلیظ و لزج مؤثر است که این خلط ناشی از افزایش بلغم یا غلبه برودت […]

غلبه اخلاط چهارگانه

غلبه اخلاط چهارگانه

غلبه اخلاط چهارگانه موضوع مقاله زیر است که می تواند شما را در داشتن سلامتی با دانستن این مطلب با توجه به مزاجتان یاری نماید.   غلبه اخلاط چهارگانه در بدن : اخلاط خون , بلغم , صفرا و سودا  است که عامل بسیاری از مشکلات بدن غلبه اخلاط چهارگانه است . غلبه خلط خون در بدن: اگر علائم امتلاى آوندها از خلط پدید آید و خون، خلط پرکننده آوند باشد سنگینى زیادى به بدن عارض مى‏ شود و بویژه بیخ چشم‏ ها و سر و دو گیجگاه شخص سنگینى مى‏ کنند؛ تمطط (از هم کشیدگى) و خمیازه به شخص دست مى ‏دهد؛ خواب گران و دیرپا بیمار را فرامى ‏گیرد، و تیرگى به حواس وى و کندى به فکرش […]

ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ (4)

ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ (4)

ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ 4؛ موضوع این مقاله است که با توجه به آن می توانید سبک زندگی خود را بر مبنای آن قرار دهید. ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ : ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ (4)     ﻣﺰاج و ازدواج : اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺰاج ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﺧﻮﺷـﺒﺨﺖ ﺷـﺪن زوﺟـﯿﻦ، اﯾﺠـﺎد ﺗﻔـﺎﻫﻢِ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄ ﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻣﺰﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﯾﺠﺎد ﻋﺸ ﻖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ زن و ﺷﻮﻫﺮ داراي ﻣﺰاج ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﮔﺮم ﻣﺰاج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﮔﺮم ﻣﺰاج ازدواج ﮐﻨﺪ و ﻓﺮد ﺳﺮد ﻣﺰاج ﺑﺎ ﻓﺮد ﺳﺮد ﻣﺰاج . ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮ د ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺰاج ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ […]

ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ (3)

ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ (3)

ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ 3 ؛ موضوع این مقاله است که با توجه به آن می توانید سبک زندگی خود را بر مبنای آن قرار دهید. ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ :  ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ (3) ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﯾﻢ اﻣﺰﺟﻪ : ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ ﻓﺮد ﮔﺮم ﻣﺰاج ﻋﻼﺋﻢ ﮔ ﺮم ﻣﺰاﺟﯽ را دارد ﯾﻌﻨﯽ اﻓﻌﺎل و ﺣﺮﮐﺎت او از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺮﻣـﯽ ﻧﺎﺷـﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ﭘﺮ ﺗﺤﺮك اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻧﺸﺎط اﺳﺖ، ﻓﻌﺎل اﺳﺖ، ﭘﺮ اﻧﺮژي اﺳﺖ، ﭼﺎﻻك و ﺳـﺮﯾﻊ اﺳـﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ زﯾـﺎد دارد . اﻣﺎ ﻓﺮد ﺳﺮد ﻣﺰاج ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮدي از او ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﺮدي ﺳﮑﻮن ﻣﯽ آورد، ﺧﻤﻮدي ﻣﯽ آورد، ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽ آورد ؛ ا ﯾـﻦ اﻓﺮاد، […]

ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ (2 )

ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ (2 )

ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ 2 ؛ موضوع این مقاله است که با توجه به آن می توانید سبک زندگی خود را بر مبنای آن قرار دهید. ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ : ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ(2) نکته: ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻋﻼﯾﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ذاﺗﯽ اﻓـﺮاد اﺳـﺖ و ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل درﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺨﺺ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.    1- ﻣﻠﻤﺲ: ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﻟﻤﺲ ﺑﺪنِ ﺷﺨﺺِ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺮ ، اﺑﺰار ﺗﺸﺨﯿﺺِ ﻣﯿﺰان ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺸﮑﯽِ ﺑﺪن اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﻧﺮﻣﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻟﻤـﺲ ﻧـﺸﺎﻧ ﮥ ﮔﺮﻣـﯽ و اﺣـﺴﺎس ﺳـﺮﻣﺎ دﻟﯿـﻞ […]

ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ 1

ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ 1

 ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ 1 ؛ موضوع این مقاله است که با توجه به آن می توانید سبک زندگی خود را بر مبنای آن قرار دهید. ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ  :  ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺰاج ﺷﻨﺎﺳﯽ 1 کلیات طب سنتی (5) ﻓﻦ دارد؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي دﯾﮕﺮي آن را ﺑﻪ دو ﺟﺰء ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  (1  ﻣﻔﺮدات (2  ﻗﺮاﺑﺎدﯾﻦ (3  ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﺨﺘﺼﻪ (4  ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﻪ (5      ﻣﻔﺮدات ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ادوﯾﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻔﺮد      ﻗﺮاﺑﺎدﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻘﮥ ﺳﺎﺧﺖ ، ﺧﻮاص و  …دارو ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﺨﺘﺼﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ از ﻓﺮق ﺳﺮ ﺗﺎ ﻧﻮك ﻧﺎﺧﻦ ﭘﺎ. ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: […]

راه های جلوگیری از تغییر و افزایش اخلاط

راه های جلوگیری از تغییر و افزایش اخلاط

-راه های جلوگیری ازتغییر طبع بدن: کارهایی که می توانیم انجام دهیم تا طیع مان زباد تغییر نکند، -عبارتنداز: پرهیز از پرخوری،پرهیز از خوردن غذاهای نامناسب و ناسازگار با طبع خود،پرهیز از سرما و گرمای زیاد،مهاجرت به نقاطی که دارای آب و هوای متناسب طبع است،انجام حجامت،استفاده مداوم از خوراکیهای متعادل و… . -افزایش اخلاط بدن: گاهی توقات شخص دچار افزایش خلط(یا اخلاط)یا طبعی خاص از چند ثانیه تا چندین ماه و سال و گاهی حتی تا آخر عمر می شود،مثل پیدایش ناگهانی خلط صفرا در جریان سنین بلوغ که باعث افزایش رشد قد بر فرد می شود ویا پیدایش ناگهانی خلط صفرا در هنگام یائسگی در زنان که باعث گر گرفتگی،افزایش فشار و چربی خون در آنها می شود.

۱ ۲ ۳