مقاله277
 • انواع روش های درمانی در طب سنتی

    انواع روش های درمانی در طب سنتی در این مقاله بیان شده است که می توان با استفاده از این روش ها ...

 • درمان قطعی شوره سر

  درمان قطعی شوره سر با تدابیر طب سنتی بسیار آسان و البته شدنی است.در این مقاله به چند روش و نسخه جهت ...

 • خواص چای سبز

  آنچه در این مطلب خواهید خواند خواص چای سبز و مضرات آن است که در آن به خواص چای سبز و نحوه دم کردن چا ...

 • خواص تخم مرغ و مضرات آن

  تخم مرغ دارای خواص بیشماری است و برای برخی بیماری ها سودمند است.مقاله زیر با موضوع خواص تخم مرغ و مض ...

 • انواع گوشت ها (خواص)

  انواع گوشت:   بنا به فرموده پیامبر اکرم (ص) گاو گوشتش مرض و شیرش دوا و چربی اش شفاست.  پیامبر اکرم ( ...

 • ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(2)

  آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص وﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣ ﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻ ...

 • ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ(1)

  آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاص وﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ ...

 • درمان پا درد

  درمان پا درد در طب سنتی :   درد پا می تواند دائمی یا متناوب باشد، ناگهانی یا به تدریج بوجود می ...

 • خواص زعفران و مضرات آن در طب سنتی

  زعفران دارای خواص زیادی برای انواع بیماری ها می باشد .مطالب منتشر شده در زیر با موضوع خواص زعفران و ...

 • خواص دارچين براي لاغري

  دارچین دارای فواید بیشماری می باشد که ازجمله آن ها می توان به تاثیر فوق العاده آن در لاغری اشاره نمو ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده